SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Plačilni pogoji

Z vpisom na tečaj fizična oseba prejme ponudbo, ki jo mora v celoti poravnati pred začetkom tečaja.

Obveznosti tečajnika

Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške tečaja po pogojih v ceniku, poravnal stroške gradiva, če ti niso vključeni v ponudbo tečaja, v primeru odpovedi ali prekinitve tečaja zaradi bolezni, daljše od 30 dni, pisno z dokazili obvestil izvajalca in poravnal šolnino do konca tekočega meseca.

Odstop od prijave

Tečajnik ima pravico, da v 15 dneh od dneva prijave po e-pošti na info@spanscina.si sporoči, da odstopa od prijave (43. člen Zakona o varstvu potrošnikov). Administrativni stroški znašajo 25 EUR. Če ste prijavo izvedli v prostorih Zavoda Luna, odstop od prijave ni več mogoč, razen v primeru bolezni, daljše od 30 dni.

Odpoved tečaja

Če se tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, sporoči to vsaj 24 ur prej na telefonsko številko 051 82 40 40. Če nas tečajnik o svoji odsotnosti ne obvesti pravočasno, šteje, kot da je bila ura izvedena.

Potrdilo o zaključku tečaja

Potrdilo prejmejo le tečajniki, ki redno obiskujejo tečaj, se udeležijo zaključnega preverjanja znanja španščine in imajo poravnane vse obveznosti.

Popusti

5-odstotni popust ob vpisu v nadaljnji tečaj.

10-odstotni popust za udeleženca, ki pripelje še prijatelja.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Varovanje podatkov

Vaši podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na spletnem mestu spanscina.si, uporabljamo izključno za potrebe poslovanja, podatkov pa brez posebne uporabnikove privolitve Zavod Luna ne bo izročil, prodal ali zamenjal z nobeno drugo ustanovo, podjetjem ali fizično osebo. Navedeni pogoji poslovanja štejejo za Splošne pogoje poslovanja za jezikovne tečaje podjetja Zavod Luna, Ljubeljska 23, 1000 Ljubljana. Davčna številka: 59184582. DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Center španskega jezika Luna